2007/Jan/20

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

- กลับกลอกจนคนอื่นจับไม่ได้

มะนาวไม่มีน้ำ

- พูดเสียงแข็งกระด้างอย่างไม่มีน้ำใจไมตรี

มัดมือชก

- ใช้วิธีบังคับให้จำยอม

มาเหนือเมฆ

- ใช้วิธีการที่เหนือผู้อื่น

ม้าดีดกะโหลก

- มีกิริยาท่าทางกระโดกกระเดกลุกลนไม่เรียบร้อย

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

- เวลารวยคนเข้ามาห้อมล้อมประจบประแจง เวลาจน คนพากันตีตัวออกห่าง

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

- ไม่ช่วยทำงานแล้วยังกีดขวาง ทำให้งานไม่ก้าวหน้า

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน
- ไม่รู้พื้นเพ ความเป็นมา

ไม่ดูดำดูดี
- เลิกเกี่ยวข้องด้วย

มากหน้าหลายตา
- มากมาย

2007/Jan/20

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

- ไม่สนใจจะแต่งตัว หรือไม่สงวนตัว

ปล่อยเสือเข้าป่า

- ปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาทำร้ายภายหลัง

ปลาข้องเดียวกัน

- คนที่อยู่ร่วมกัน หากมีคนหนึ่งทำไม่ดี ก็พลอยให้คนอื่นเสียไปด้วย

ปลาตายน้ำตื้น

- คนที่ทำพลาดเพราะเหตุเล็กน้อย

ปลาหมอตายเพราะปาก

- คนที่พูดพล่อยจนเป็นอันตรายแก่ตนเอง

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

- คนที่มีอำนาจหรือมีกำลัง เอาเปรียบผู้อ่อนแอกว่า

ปากบอน

- คนที่ชอบพูดฟ้องเรื่องคนอื่น

ปอกกล้วยเข้าปาก

- ทำได้ง่ายหรือสะดวก

ปั้นน้ำเป็นตัว

- โกหก สร้างเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีมูลความจริง

ปากว่าตาขยิบ

- พูดว่าไม่ดีแต่กลับสนับสนุนหรือทำสิ่งที่ว่าไม่ดีนั้น


edit @ 2007/01/20 15:45:07

2007/Jan/20

น้ำขึ้นให้รีบตัก

- มีโอกาสดีควรรีบทำ

น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

- พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย

น้ำท่วมปาก

- พูดไม่ได้เพราะความจำเป็นบังคับ

น้ำน้อยแพ้ไฟ

- ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก

น้ำผึ้งหยดเดียว

- สิ่งเล็กน้อยก็ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

- คนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

นิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้น

- คนใดไม่ดีก็ตัดออกไปจากหมู่คณะ

เนื้อเต่ายำเต่า

- การเอาทรัพย์สินส่วนตัวที่เป็นกำไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนต่อไปอีกโดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

- การจะทำสิ่งใดควรทำแต่พอสมฐานะของตนเอง

น้ำลดต่อผุด

- เมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ