2007/Jan/20

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

- ไม่สนใจจะแต่งตัว หรือไม่สงวนตัว

ปล่อยเสือเข้าป่า

- ปล่อยศัตรูไปอาจกลับมาทำร้ายภายหลัง

ปลาข้องเดียวกัน

- คนที่อยู่ร่วมกัน หากมีคนหนึ่งทำไม่ดี ก็พลอยให้คนอื่นเสียไปด้วย

ปลาตายน้ำตื้น

- คนที่ทำพลาดเพราะเหตุเล็กน้อย

ปลาหมอตายเพราะปาก

- คนที่พูดพล่อยจนเป็นอันตรายแก่ตนเอง

ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

- คนที่มีอำนาจหรือมีกำลัง เอาเปรียบผู้อ่อนแอกว่า

ปากบอน

- คนที่ชอบพูดฟ้องเรื่องคนอื่น

ปอกกล้วยเข้าปาก

- ทำได้ง่ายหรือสะดวก

ปั้นน้ำเป็นตัว

- โกหก สร้างเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีมูลความจริง

ปากว่าตาขยิบ

- พูดว่าไม่ดีแต่กลับสนับสนุนหรือทำสิ่งที่ว่าไม่ดีนั้น


edit @ 2007/01/20 15:45:07