2007/Jan/20

น้ำขึ้นให้รีบตัก

- มีโอกาสดีควรรีบทำ

น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

- พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย

น้ำท่วมปาก

- พูดไม่ได้เพราะความจำเป็นบังคับ

น้ำน้อยแพ้ไฟ

- ฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก

น้ำผึ้งหยดเดียว

- สิ่งเล็กน้อยก็ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ได้

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

- คนเราจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

นิ้วไหนร้ายตัดนิ้วนั้น

- คนใดไม่ดีก็ตัดออกไปจากหมู่คณะ

เนื้อเต่ายำเต่า

- การเอาทรัพย์สินส่วนตัวที่เป็นกำไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนต่อไปอีกโดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม

นกน้อยทำรังแต่พอตัว

- การจะทำสิ่งใดควรทำแต่พอสมฐานะของตนเอง

น้ำลดต่อผุด

- เมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ