2007/Jan/20

ดอกพิกุลร่วง

ตัวอย่าง

" ครูถามอะไรก็ไม่ตอบ กลัวดอกพิกุลร่วงหรือยังไง "

ดอกไม้ริมทาง

- หญิงที่ชายเกี้ยวพาราสีได้ง่าย

ดาบสองคม

- สิ่งที่มีทั้งคุณและโทษ

ตัวอย่าง

" เพศศึกษาเป็นความรู้ที่เหมือนดาบสองคม ถ้าสอนให้ดีเด็กก็จะนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม แต่ถ้าไม่ระวังเด็กก็อาจจะเอาความรู้นั้นไปใช้ในทางที่ผิด กลับเป็นโทษแก่ตัวเด็กเองได้ "

ดาวล้อมเดือน

ตัวอย่าง

" ดูนายกของเราสิ มีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังเป็นดาวล้อมเดือนเลย "

เด็กเมื่อวานซืน


มีความรู้และประสบการณ์น้อย

เด็กอมมือ

- ไม่ประสีประสา


เด็ดดอกฟ้า

- ได้หญิงสูงศักดิ์มาเป็นภรรยา

ได้น้ำได้เนื้อ

- ได้งานมาก


ได้หน้าได้ตา

- ได้ชื่อเสียงเกียรติยศ

ดินพอกหางหมู


- การงานที่คั่งค้างขึ้นเรื่อยๆ