2007/Jan/20

ชักใบให้เรือเสีย
- พูดหรือทำให้คนอื่นเขวออกไปนอกเรื่อง

ตัวอย่าง

"ครูกำลังสั่งการบ้าน นักเรียนอย่าชักใบให้เรือเสียซิ เรื่องอื่นไว้คุยทีหลัง"

ชักแม่น้ำทั้งห้า
- พูดจาหว่านล้อม ยกยอบุญคุณขอสิ่งประสงค์

ตัวอย่าง

"จะเอาอะไรก้บอกมาตรงๆ ไม่ต้องชักแม่น้ำทั้งห้า ขี้เกียจฟัง"

ชักใย
- บงการอยู่เบื้องหลัง

ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
- ทุกข์สุข ย่อมเกิดขึ้นสลับกันไป

ตัวอย่าง

"อย่าเสียใจไปเลย คราวนี้ขาดทุน คราวหน้าคงได้กำไรคนเรา ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน"

ชั่วนาตาปี
- ตลอดไป

ชาติเสือจับเนื้อกินเอง
- ไม่เบียดเบียนใคร

ชายหาบหญิงคอน
- ช่วยกันทำมาหากิน

ช้างเท้าหลัง
- ผู้ที่ต้องเดินตามผู้นำ อาจหมายถึงภรรยาต้องทำตามสามี

ช้างเผือกเกิดในป่า
- ผู้มีปัญหาหรือคนดีนั้นหายาก

ชุบมือเปิบ
- ฉวยโอกาสจากคนอื่นโดยไม่ลงทุน