2007/Jan/20

จมไม่ลง
- เคยรุ่งเรืองใหญ่โต เมื่อตกอับก็ยังทำตัวเหมือนเดิม ไม่ยอมปรับตัวให้เหมาะกับฐานะของตน

ตัวอย่าง

"สิ้นสามีแล้วภรรยาและลูกๆยังจมไม่ลง ทำตัวเหมือนเดิม ทั้งๆทีไม่มีรายได้อะไร ไม่ช้าคงล้มละลายแน่"

จรกาหน้าหนู
- เข้าพวกกับใครไม่ได้

จระเข้ขวางคลอง
- ทำตัวกีดขวางผู้อื่น จนก่อให้เกิดความรำคราญ

จับดำถลำแดง
- มุ่งอย่างหนึ่งไปได้อีกอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

"ฉันอุตส่าห์เลือกอย่างดีแล้ว ทำไมจึงจับดำถลำแดงไปหยิบของมีตำหนิมาได้"

จับตัววางตาย
- กำหนดแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง

จับปลาสองมือ
- ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันอาจไม่สำเร็จซักอย่าง

ตัวอย่าง

"เธอทำงานสำคัญหลายอย่างพร้อมกัน จับปลาสองมือแบบนี้ระวังจะชวดหมด"

จับปูใส่กระด้ง
- ซุกซนไม่อยู่ในระเบียบ

จับพลัดจับผลู
- จับผิดจับถูก ไม่ได้ดังใจ

จับแพะชนแกะ
- ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้เอาอย่างนั้น

จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
- ยืนยันหาคนทำผิดไม่ได้