2007/Jan/20

งงเป็นไก่ตาแตก
- สับสนจนทำอะไรไม่ถูก ไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้น

ตัวอย่าง

"เขาถูกกล่าวหาอย่างรุนแรงว่าเป็นเหตุยุยงภรรยาคู่นั้นแตกแยกกัน ทั้งๆที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาจึงงงเป็นไก่ตาแตก"

งอมแงม
- เลิกได้ยาก

งอมพระราม
- ทุกข์เต็มทน

ตัวอย่าง

"เขาเป็นครูอาสาที่ต้องไปทำงานสอนหนังสือเด็กชาวเขาในถิ่นถุรกันดารนานถึง10ปี ต้องทนทุกข์ยากอละอุปสรรคต่างๆ อย่างแสนสาหัสเรียกว่า งอมพระรามเลยทีเดียว"

งูกินหาง
- เกี่ยวกันเป็นวงจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้

ตัวอย่าง

"ฉันเบื่อการทวงหนังสือคืนแล้วหละ ทวงคนนี้บอกว่าอยู่ที่คนนั้น ทวงคนนั้นบอกว่าอยู่ที่คนโน้น ไม่สิ้นสุดราวกับงูกินหางเลยทีเดียว"

งูๆปลาๆ
- มีความรู้เล็กๆน้อยๆ ไม่รู้จริง

ตัวอย่าง

"จะให้ไปทำงานกับฝรั่งได้อย่างไร ภาษาอังกฤษของฉันงูๆปลาๆ"

เงาตามตัว
- ผู้ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด หรือ ผลของการกระทำที่เกิดตามติดมาทันที

ตัวอย่าง

"ตั้งแต่คบกันเขาตามฉันทุกฝีก้าวราวกับเงาตามตัว "

เงียบเป็นเป่าสาก
- เงียบสนิท

เงื้อง่าราคาแพง
- ไม่กล้าตัดสินใจ

โง่แกมหยิ่ง
- โง่อวดฉลาด

โง่เง่าเต่าตุ่น
- โง่ที่สุด

ตัวอย่าง

"ครูอย่าไปว่านักเรียนโง่เง่าเต่าตุ่นเชียวนะ เด็กจะเสียกำลังใจ"