2007/Jan/20

อดเปรี้ยวกินหวาน

- ให้ละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสีย เพื่อรับเอาสิ่งที่ดีเข้าไว้ ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอดใจรออยู่นาน

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น

- เมื่ออาศัยอยู่บ้านใคร ก็อย่าอยู่เปล่า ควรช่วยทำงานทำการให้เป็นประโยชน์ต่อเขาบ้าง

อัฐยายซื้อขนมยาย

- การได้รับประโยชน์หรือได้รับทรัพย์จากผู้ใดผู้หนึ่ง แล้วเอาทรัพย์นั้นมาใช้กับผู้นั้นต่อ

เอาจมูกคนอื่นมาหายใจ

- อาศัยความคิดหรือแรงของคนอื่นมาทำงานให้ตน

เอาใจเขามาใส่ใจเรา

- สำนวนนี้ มุ่งให้คำนึงว่า ควรจะมีความเห็นใจซึ่งกันและกัน หรือนึกถึงอกเขาอกเราบ้าง ว่าตัวเราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเขาทำอย่างนั้นกับเรา.

เอาทองไปรู้กระเบื้อง

- ลดตัวเองลงไปต่อสู้กับคนที่ต่ำศักดิ์กว่า โดยไม่คู่ควรกัน

อ้อยเข้าปากช้าง

- สิ่งที่หลุดลอยไปเป็นของคนอื่นแล้ว ก็ย่อมจะสูญหรือไม่มีทางจะได้คืนมาง่าย ๆ

อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

- รู้เท่าทันคำพูดที่พูดออกมา

อาบน้ำต่างเหงื่อ

- ทำงานหนัก

อาบน้ำร้อนมาก่อน

- เกิดก่อนจึงได้รู้เห็นสิ่งต่างๆมามากกว่า