2007/Jan/20

หมากัดอย่ากัดหมา

- คนชั่ว คนชั้นต่ำ หรือพวกอันธพาลคิดร้ายหรือประทุษร้ายเราอย่างใดอย่าทำตอบ แต่ควรหลีกเลี่ยงไปเสีย.

หมาเห่าใบตองแห้ง

- คนที่ชอบเอะอะโวยวายเป็นที่อวดตัวว่า ตนเก่งกล้า แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นคนขี้ขลาด

จะหาม เอาคานเข้ามาสอด

- การที่เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ หรือกิจการของคนอื่นที่เขากำลังจะสำเร็จอยู่แล้ว

หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว

- การทำประชดหรือทำแดกดันที่กลับเป็นผลร้ายแก่ตนเอง

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

- เห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นดี หรือเห็นผิดเป็นชอบ

เห็นขี้ดีกว่าไส้

- เห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้องของตน

หว่านพืชหวังผล

- การลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ย่อมจะต้องหวังผลประโยชน์ตอบแทน

เหยียบเรือสองแคม

- คนที่ทำอะไรไม่ซื่อตรง และเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

เหยียบเต่าเต็มตีน

- ทำอะไรให้มั่นคงอย่าให้เกิดมีข้อผิดพลาดถึงเสียงานเสียการได้

หาเหาใส่หัว

- หาความลำบากมาใส่ตัวเองหรือเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเอง