2007/Jan/20

รวบหัวรวบหาง
- รวบรัดให้สั้น ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง

รอดปากเหยี่ยวปากกา
- รอดพ้นจากอันตรายมาได้

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

- จะเลี้ยงดูลูกให้ดีต้องดูแลใกล้ชิด ไม่ปล่อยปละละเลย

รักพี่เสียดายน้อง

- ลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอย่างไหนดี

เรือล่มในหนองทองจะไปไหน

- คนในเครือญาติแต่งงานกัน ทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปอยู่กับผู้อื่น

เรือล่มเมื่อจอด

- มีอุปสรรคเมื่อใกล้จะสำเร็จหรือเสียคนเมื่อแก่

รีดเลือดกับปู

- เคี่ยวเข็ญหรือบังคับเอากับผู้ที่ไม่มีทางจะให้

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

- ตนเองทำไม่ถูกไม่ดี แต่กลับไปซัดโทษเอาผู้ร่วมงานหรือผู้อื่น

ราชสีห์สองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

- คนสองคนที่ต่างก็มีอำนาจ หรืออิทธิพลยิ่งใหญ่เท่ากัน ย่อมจะอยู่ร่วมกันไม่ได้

รู้หลบเป็นปลีก รู้หลีกเป็นห่าง

- การรู้จักหลบหลีกเอาตัวรอดจากภัยต่าง ๆ ไปได้