2007/Jan/20

มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก

- กลับกลอกจนคนอื่นจับไม่ได้

มะนาวไม่มีน้ำ

- พูดเสียงแข็งกระด้างอย่างไม่มีน้ำใจไมตรี

มัดมือชก

- ใช้วิธีบังคับให้จำยอม

มาเหนือเมฆ

- ใช้วิธีการที่เหนือผู้อื่น

ม้าดีดกะโหลก

- มีกิริยาท่าทางกระโดกกระเดกลุกลนไม่เรียบร้อย

เมื่อพีเนื้อหอม เมื่อผอมเนื้อเหม็น

- เวลารวยคนเข้ามาห้อมล้อมประจบประแจง เวลาจน คนพากันตีตัวออกห่าง

มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

- ไม่ช่วยทำงานแล้วยังกีดขวาง ทำให้งานไม่ก้าวหน้า

ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน
- ไม่รู้พื้นเพ ความเป็นมา

ไม่ดูดำดูดี
- เลิกเกี่ยวข้องด้วย

มากหน้าหลายตา
- มากมาย