2007/Jan/20

ขนทรายเข้าวัด

- ทำบุญทำกุศลโดยวิธีนำ หรือหาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ตัวอย่าง

"คุณหญิงท่านจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เพื่อขอรับบริจาคเงินให้มูลนิธิของโรงพยาบาลซึ่งท่านเป็นกรรมการอยู่ด้วย เหมือนขนทรายเข้าวัด ช่วยๆกันไปเถอะ เป็นสาธารณกุศล"

ขนมพอสมกับน้ำยา
- เสมอกัน

ตัวอย่าง

"พูดกันตรงๆ ฉันว่าคู่นี้มันขนมพอสมกับน้ำยา อย่าไปเข้าข้างคนไหนเลย"

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง
- ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน

ตัวอย่าง

"เธอมีเงินติดกระเป๋าตั้งหลายหมื่น ขอยืมมาซื้อของก่อนซักห้าร้อย ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกน่ะ"

ขวานผ่าซาก

- พูดตรงเกินไปโดยไม่เลือกกาลเทศะและบุคคล

ตัวอย่าง

"เขาเป็นคนพูดขวานผ่าซาก เจ้านายจึงไม่โปรด"

ข้าวยากหมากแพง

- สภาวะขาดแคลนเกิดความอดอยาก

ตัวอย่าง

"สมัยสงครามข้าวยากหมากแพง ผู้คนอดอยากล้มตายไปจำนวนไม่น้อย"

ข้าวใหม่ปลามัน

- อะไรที่เป็นของใหม่ถือว่าดี

ตัวอย่าง

"ได้หัวหน้างานคนใหม่อะไรก้ดีไปหมด กำลังข้าวใหม่ปลามัน"

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

- ลงแรงมากแต่ได้ผลน้อยไม่คุ้มค่า

ตัวอย่าง

"การประชุมครั้งนี้เหมือนขี่ช้างจับตั๊กแตน เสียงบประมาณไปมากมายแต่หาข้อยุติไม่ได้"

เข้าตามตรอกออกตามประตู

- ทำตามธรรมเนียม ประเพณี

ตัวอย่าง

"ถ้าเขารักลูกจริง ก็ให้สู่ขอตามประเพณี เข้าตามตรอกออกตามประตู พ่อแม่ก็ไม่คิดจะเรียกร้องอะไร"

เข้าเนื้อ

- ขาดทุน เสียเปรียบ

ตัวอย่าง

"ขายของต้องคำนวณต้นทุนให้ดีถ้าตั้งราคาผิดอาจต้องเข้าเนื้อ "

เขียนเสือให้วัวกลัว

- ทำเป็นขู่ให้เสียขวัญหรือเกรงขาม

ตัวอย่าง

"ไม่ต้องเอาคนใหญ่คนโตมาอ้างกับฉัน อย่ามาเขียนเสือให้วัวกลัว ไม่สำเร็จหรอก"